Follow Qiela :)

i hate, when the last thing ill do. sit still and forgiving the thing that ill hate so much.


kehidupan berlandaskan satu sebab, dan sebab punya satu alasan yang sangat kukuh untuk pertahankannya.setiap kesalahan yang kita buat, setiap dosa yang kita lakukan, setiap bencana yang kita ciptakan, setiap perkara negatif yang dah kita sama2 satukan dalam kehidupan punya alasan juga.

No comments: